2015

Verdeling sociale huurwoningen Almere verandert

Met ingang van 19 januari 2015 gaat er veel veranderen in de manier waarop sociale huurwoningen in Almere worden verdeeld.

Nieuwe regels
In Almere zijn sociale huurwoningen schaars. De woningen die vrijkomen, worden aangeboden via WoningNet. De gemeente heeft regels opgesteld waardoor de toewijzing van de sociale huurwoningen op een aantal punten verandert. Voorheen werden alle vrijgekomen woningen op basis van inschrijftijd verdeeld. Dat geldt vanaf nu voor de helft van de woningen. De andere helft van de vrijkomende woningen wordt via loting toegewezen. Straks kunnen woningzoekenden ook dagelijks, in plaats van wekelijks, op de hoogte blijven van het meest actuele woningaanbod. En de website van WoningNet is in een nieuw jasje gestoken.

Meer informatie over de veranderingen leest u in ‘Wijzigingen op een rijtje’ en ‘Stroomschema woonruimteverdeling’.