2015

Spreker Heermalezing 2015 bekend

Directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) prof. dr. Kim Putters zal in oktober van dit jaar de Enneüs Heermalezing uitspreken. Het thema van dit jaar luidt: ‘Voorbij de eenduidige tweedeling’ en bouwt voort op de enorme aandacht voor het boek van de Franse econoom Thomas Piketty, waarin hij betoogt dat de tweedeling in de maatschappij toeneemt. Is dat in Nederland ook het geval?

Kim Putters ziet het genuanceerder en betoogt dat er verschillende tweedelingen dwars door de maatschappij heen lopen. Het totaal aan hulpbronnen in economisch, cultureel, sociaal en persoonlijk opzicht bepaalt de maatschappelijke positie van mensen en dus het kapitaal van de samenleving. Putters laat zien hoe we deze verschillen terugzien in de stad en wat het betekent voor de onderlinge verbondenheid en sociale cohesie tussen mensen.

Een co-referent zal vanuit zijn of haar dagelijkse ervaring ingaan op de lezing.

De lezing vindt plaats op donderdag 29 oktober en is alleen toegankelijk voor genodigden.
Zij zullen begin september een uitnodiging ontvangen.