2015

Samenwerking woningcorporaties en Brandweer Amsterdam-Amstelland

Op woensdag 22 april hebben zes woningcorporaties en Brandweer Amsterdam-Amstelland de intentieverklaring ‘Brandveilig Wonen’ ondertekend. Hiermee bezegelen alle partijen de intensieve samenwerking met als doel Amsterdam brandveiliger te maken. Gezamenlijk zetten de organisaties zich in om de Amsterdamse huurder bewuster te maken van de risico’s op brand en de maatregelen die ze zelf kunnen nemen om brand te voorkomen. De ondertekening vond plaats op brandweerkazerne ‘De Hoei’ naast de IJ-tunnel.

Samenwerken
De brandweer en de corporaties gaan in ieder geval samenwerken op de volgende punten:

  • De brandweer traint medewerkers van de woningcorporatie op brandveiligheid. Zo kennen de medewerkers van de woningcorporatie de belangrijkste brandrisico’s en kunnen huurders hierover indien nodig adviseren.
  • De woningcorporatie controleert de eigen woningen op werkende rookmelders. Als er in de woning geen werkende rookmelder aanwezig is, wordt deze opgehangen.
  • Brandweer en woningcorporatie trekken gezamenlijk op in de communicatie naar de bewoners over brand en het voorkomen ervan en maken gebruik van elkaars communicatieexpertise en -middelen.
  • Brandweer Amsterdam-Amstelland en de woningcorporatie maken nadere afspraken over het delen van relevante informatie over bijvoorbeeld brand en brandoorzaken en de plaatsing van rookmelders.

De deelnemende woningcorporaties zijn: de Alliantie, Stadgenoot, De Key, Ymere, Rochdale en Eigen Haard. Erna van der Pers, directeur regio Amsterdam/Almere & VvE diensten, heeft de intentieovereenkomst namens de Alliantie ondertekend.

Brandveilig Leven
Naast het blussen van branden, richt de brandweer zich steeds meer op preventie en bewustwording van bewoners in Amsterdam en de Amstellandgemeentes, met als doel het aantal branden, het aantal slachtoffers en de schade door brand terug te dringen. De corporaties doen daar graag aan mee.