2015

Prestatieafspraken Amsterdam in concept gereed

De gemeente  Amsterdam, de Huurdersvereniging Amsterdam, de Federatie van Amsterdamse Woningcorporaties hebben prestatie afspraken gemaakt voor de periode juli 2015- december 2019. Deze afspraken gaan bij alle partijen de besluitvorming in.

Lees het persbericht.