2015

Meldpunt Zoeklicht pakt woonfraude aan

Het doel van de campagne is Amsterdammers, zowel huurders als verhuurders, bewust te maken, te waarschuwen en te behoeden voor illegale onderhuur en de consequenties die hieraan verbonden zijn. Woonfraude, zoals onderhuur is oneerlijk, onveilig en onaangenaam. Via meldpunt Zoeklicht kan men illegale bewoning, prostitutie of mensenhandel, verhuur aan toeristen en andere woonfraude melden.
 
Zoeklicht is een samenwerking van de gemeente Amsterdam, Makelaarsvereniging Amsterdam, Vastgoed Belang en de Amsterdamse woningcorporaties. Zij werken al bijna 20 jaar samen in het voorkomen en aanpakken van Woonfraude.
 
In week 45 47 en 48  hangen er posters in de stad, zendt AT5 spotjes uit en wordt in lokale dagbladen en huis-aan-huis bladen aandacht geschonken aan meldpunt Zoeklicht. In alle uitingen wordt verwezen naar de website www.amsterdam.nl/zoeklicht.