2015

Luisteren naar huurders en woonlastenvermindering

De Alliantie vroeg op donderdag 4 juni aan huurders en relaties waar zij de focus op moet leggen om het wonen in de regio Amersfoort betaalbaar te houden. De laatste jaren neemt de druk op woonlasten toe en de inkomens van veel huurders stijgen nauwelijks. Dat vindt de Alliantie een zorgelijke ontwikkeling. Koos Koolstra, directeur de Alliantie regio Amersfoort: ‘We zijn dankbaar voor de tijd en energie die onze belanghouders voor ons over hebben. De Alliantie heeft heldere adviezen ontvangen: luisteren naar onze huurders, loslaten waar dat kan en lastenvermindering in huren en energiekosten realiseren. Dat kan alleen als de Alliantie ook in het vrije sectorsegment kan blijven verhuren en (mondjesmaat) woningen kan verkopen.’

Tijdens discussie sessies heeft de Alliantie geluisterd naar de verschillende invalshoeken. Op het eerste gezicht valt het op dat vooral de betaalbaarheid als belangrijkste wordt genoemd. Hier ligt een relatie met het energiezuinig zijn van woningen. Het stimuleren van toekomstbestendig wonen voor ouderen kwam uitgebreid aan bod en voor jongeren moeten er meer woningen beschikbaar komen. Over investeren in sociale projecten en leefbaarheid werd gezegd dat de Alliantie dat vooral over moet laten aan andere partijen. De Alliantie heeft wel een verantwoordelijkheid in het voorkomen van eenzijdige wijken. De komende weken wordt gekeken op welke manier de ingebrachte input inhoud kan geven aan de activiteiten van de organisatie. Na de zomervakantie krijgen alle huurders en relaties die hebben meegedacht daarover persoonlijk bericht.

Cieka Galenkamp van Voedsel Focus Amersfoort lichtte vanuit haar ervaring bij de Voedselbank het onderwerp betaalbaarheid toe. René Windhouwer, wethouder CDA in Nijkerk en Hoevelaken vertelde over de kracht van professionele bondgenoootschap in de regio. Een geslaagde middag waarbij ontmoeten en dichtbij in de regio Amersfoort centraal stond.