2015

Huurders aan tafel bij woningbouwcorporaties en gemeente

Drie huurdersorganisaties zitten voortaan structureel aan tafel bij gemeente Amersfoort en de drie woningcorporaties die in deze stad actief zijn. Samen staan de zeven organisaties de komende tijd voor een grote opgave: in goed overleg met alle betrokkenen vergroten van het aantal sociale huurwoningen in Amersfoort op een duurzame en betaalbare manier.
 
Dit zijn elementen van de prestatieafspraken die de zeven partijen vandaag ondertekenden. Het gaat om de Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland, de Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen, Bewonersvereniging Hestia, Vereniging Huurdersbelangen en de gemeente Amersfoort.

Samenwerken
Wethouder Fleur Imming (wonen): “We zijn het er over eens dat vergroten van de hoeveelheid sociale huurwoningen het belangrijkste thema is. Praktisch kan dat op veel verschillende manieren; nieuwbouw, transformatie van leegstaand vastgoed, tijdelijke vormen van huisvesting, maar ook goed kijken naar eerlijk gebruik van de huidige sociale woningen. Al die opties beginnen met samenwerken met alle betrokkenen. De afspraken met gemeente, woningcorporaties én huurdersorganisaties geven ons een gelijkwaardige basis om in gesprek te gaan en aan die woningbouwopgave te werken. Ik merk dat alle partners daar gedreven en enthousiast mee aan de slag willen.”

Snelheid
De prestatieafspraken zijn een jaar geldig en gaan in op 1 januari 2016, als de afspraken van 2015 zijn verlopen. De nieuwe afspraken zijn sneller dan ooit tot stand gekomen. Binnen drie maanden waren de zeven partijen het met elkaar eens. Samen met de huurdersorganisaties en woningcorporaties voert de gemeente ook gesprekken over duurzaamheid, betaalbaarheid en goede communicatie tussen huurders en organisaties.

Huurders_aan_tafel_bij_woningbouwcorporaties.JPG