2015

Heermalezing 2015

De Alliantie organiseert jaarlijks de Enneüs Heermalezing, die vernoemd is naar de staatssecretaris die eind jaren ’80 de volkshuisvesting ingrijpend veranderde. De eerste lezing vond plaats in 2002 en gedurende de eerste tien jaar zijn allerlei onderwerpen verkend die konden worden opgehangen aan de kapstok ‘publieke taken in private organisaties’. Vanaf 2012 richt de lezing zich minder op de bestuurlijke verhoudingen en meer op de verbinding tussen publiek en privaat in de praktijk. Onder de titel ‘Werken aan maatschappelijke waarde’ hoopt de Enneüs Heermalezing een bijdrage te blijven leveren aan het maatschappelijk debat. 

Dit jaar is de Enneüs Heermalezing op donderdagmiddag 29 oktober op het inmiddels vertrouwde Landgoed Zonnestraal. Het thema is ‘Voorbij de eenduidige tweedeling’. In de slipstream van de enorme media-aandacht voor de Franse econoom Thomas Piketty en zijn boek ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’ is ook in Nederland het afgelopen jaar de discussie opgelaaid over de tweedeling in de maatschappij. Maar is er daadwerkelijk sprake van een tweedeling en hoe ziet die er dan uit?
 
In de Enneüs Heermalezing laat de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau prof. dr. Kim Putters zijn licht schijnen over deze vraag. Hij betoogt dat er geen sprake is van een eenduidige tweedeling op basis van inkomen en vermogen, maar dat er verschillende tweedelingen dwars door de maatschappij heen lopen. Putters laat zien hoe we deze verschillen terugzien in de stad, wat het betekent voor de onderlinge verbondenheid en sociale cohesie tussen mensen en voor de inrichting van onze steden en het platteland.
 
Kim Putters is naast directeur van het SCP ook hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de veranderende Verzorgingsstaat aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Een coreferent zal vanuit een praktijkperspectief op de lezing van Kim Putters reageren. De naam van de coreferent maken we op een later tijdstip bekend.
 
Aanmelden is nu nog niet nodig. Begin september versturen we een uitnodiging.