2015

Gemeente Almere en woningcorporaties ondertekenen prestatieafspraken

Het verbeteren van de betaalbaarheid en bereikbaarheid van de sociale huurwoningen, maatregelen op het gebied van wonen en zorg, en aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijken: dit zijn thema’s in de prestatieafspraken die gemeente en de woningcorporaties Ymere, de Alliantie en GoedeStede, woensdag 1 april hebben ondertekend.

Een belangrijk deel van deze afspraken gaat over de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. Het aantal betaalbare sociale huur­woningen dat beschikbaar kwam daalde en de wachttijden voor woningzoekenden zijn onverminderd lang. De balans tussen inkomen en woonlasten baart partijen zorgen. Met de prestatieafspraken van vorig jaar - de eerste prestatieafspraken sinds vele jaren - hebben we deze negatieve trend kunnen ombuigen. Dit jaar gaan we nog een stap verder. We hebben afgesproken dat de helft van de vrijkomende huurwoningen een huurprijs krijgt die lager is dan €618,24.

20150402-Ondertekening-prestatieafspraken-Almere.JPG

Erna van der Pers (de Alliantie), Henk Mulder (Gemeente Almere), Arjan Deutekom (GoedeStede) en Harry Platte (Ymere) ondertekenen de prestatieafspraken.

We keren nog een trend. Jaren achtereen daalde de voorraad betaalbare huurwoningen in de stad. Deze voorraad gaat weer groeien door de productieafspraken die zijn gemaakt. Met GoedeStede is afgesproken dat zij tijdens de collegeperiode netto 333 sociale huurwoningen met een betaalbare huur aan de voorraad toevoegen. De Alliantie is voornemens om 600 betaalbare woningen (huur en koop) netto toe te voegen. Ymere heeft geen nieuwe toezeggingen gedaan over extra sociale nieuwbouw maar heeft wel bouwplannen voor Nobelhorst en De Wierden. Ymere legt de prioriteit bij beperking van de huurverhoging voor 2015 voor bestaande huurders.

Ook op de werkterreinen ‘vitale wijken’, ‘wonen en zorg’ en ‘duurzaamheid’ zijn afspraken gemaakt met de corporaties. De opgaven rond wonen en zorg worden gezamenlijk geanalyseerd. Ook is afgesproken dat partijen elkaar opzoeken bij hun werk in de verschillende wijken. Tenslotte wordt op het gebied van duurzaamheid gewerkt aan een zonnepanelenproject.

De prestatieafspraken gelden voor de jaren 2015 en 2016.