2015

De Alliantie beperkt huurverhoging voor lagere inkomens

Huurders van de Alliantie krijgen op 1 juli aanstaande een huurverhoging die afhankelijk is van hun inkomen en van de huur van hun woning. De lagere inkomens (tot € 34.229) worden ontzien.

Voor deze huurders stijgt de huur met maximaal 2,5%. Hun huur wordt begrensd op of verlaagd tot € 711 per maand. Als de (huidige) huur tussen € 618 en € 711 zit, én meer dan 80% van de maximale huur bedraagt, krijgen deze huurders bovendien een beperkte huurverhoging van 1% (inflatie). Dat is de uitkomst van intensief overleg tussen de Alliantie en haar Huurdersplatform HPdA.

Huurders met een inkomen tussen €34.229 en € 43.786 krijgen op 1 juli een huurverhoging van 3%. Voor huurders met een inkomen boven € 43.786 geldt een huurverhoging van 5%.

Beschikbaarheid van betaalbare woningen
Wonen is een essentiële uitgavenpost voor ieder huishouden. De laatste jaren neemt de druk op de woonlasten toe, terwijl de inkomens bij veel huurders nauwelijks stijgen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. De inkomensgroepen tot € 34.229 hebben het moeilijk, vooral als hun netto huur tussen € 618 en € 711 ligt. Boven de € 711 vervalt namelijk de huurtoeslag en vanaf €618 is deze maar beperkt van toepassing.

De Alliantie ziet het als haar taak om bij te dragen aan de betaalbaarheid van wonen, nu én in de toekomst. Huurders met een bescheiden inkomen mogen daarom rekenen op een sociale huur die past bij hun inkomen en de kwaliteit van hun woning. Bovengenoemde huurverhoging is een manier om deze ambitie te realiseren. Ook via de inkomen gerelateerde woningtoewijzing zorgen we dat huurders een passende en betaalbare huurwoning krijgen. De huurprijsgrens die we toepassen bij de huurverhoging geldt ook bij woningtoewijzing van sociale huurwoningen. We sluiten hiermee aan bij de zienswijze van Huurdersplatform HPdA .

Huurders met een hoger inkomen krijgen een hogere huurverhoging; de Alliantie gebruikt deze extra huurinkomsten voor investeringen in bijvoorbeeld onderhoud en nieuwbouw van sociale huurwoningen, bedoeld voor lage inkomens.