2015

Buiksloterham wordt proeftuin voor circulaire ambities

p donderdag 5 maart hebben twintig publieke en private partijen het manifest Circulair Buiksloterham ondertekend in Pakhuis de Zwijger. De ondertekenaars willen zich gezamenlijk inzetten voor vergaande duurzaamheid. De wijk Buiksloterham wordt daarmee officieel ‘living lab’ voor het sluiten van kringlopen.

Het voormalig industriegebied Buiksloterham in Amsterdam-Noord wordt de komende jaren ontwikkeld tot een bijzondere wijk, waar ondernemers en bewoners een plek gaan vinden. In totaal komen er ongeveer 3.500 woningen en 200.000m² werkruimte.

De wijk wordt bijzonder doordat er gezamenlijk geëxperimenteerd wordt met circulariteit. Denk daarbij aan decentrale electriciteitsnetwerken, circulaire bouwprincipes, slimme afvalinzamelingstechnologie en hergebruik van materialen.

De Alliantie is een belangrijke partij in deze samenwerking. De woningcorporatie realiseert zo’n 600-700 woningen in Buiksloterham. Larry Bath, manager vastgoed bij de Alliantie, was donderdag één van de ondertekenaars van het manifest.
Hij lichtte de ambitie van de woningcorporatie toe: ‘De Alliantie wil van Buiksloterham een aantrekkelijk woongebied maken, voor nu én voor straks, een wijk met toekomst en een wijk van de toekomst.’