2015

Bouw gestart appartementen voor jongvolwassenen met autisme (ASS)

In de ‘Amersfoort Vernieuwt’ wijk Liendert is aannemer Vreeswijk en Koebrugge van start gegaan met de bouw van het appartementengebouw ‘Het vogelnest’. Het gebouw bestaat uit 4 woonlagen waarvan 9 betaalbare appartementen en 15 appartementen met een gemeenschappelijke ruimte voor Stichting Grasboom Amersfoort. Dit is een wooninitiatief voor de huisvesting van jongvolwassenen met autisme. De samenwerking tussen Woningcorporatie de Alliantie en Grasboom Amersfoort biedt ontwikkelingskansen voor deze groep jongeren. De Alliantie ziet ernaar uit om een passend en betaalbaar project in de wijk Liendert neer te zetten.

Het vogelnest
Het appartementengebouw wordt door de Alliantie gerealiseerd op de locatie van het voormalige speeltuingebouw ‘Het vogelnest’ aan de Wiekslag in Amersfoort. De Alliantie verwacht begin 2016 de woningen te kunnen opleveren. De voortgang is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Sociale huurappartementen
Met Amersfoort Vernieuwt werken de gemeente Amersfoort, woningcorporaties de Alliantie en Portaal aan betere buurten met goede woningen. In het Sociaal Statuut Amersfoort Vernieuwt zijn afspraken vastgelegd voor bewoners die te maken krijgen met sloop van hun woning. Zo kunnen zij onder andere terugkeren naar de nieuwbouw. De 9 sociale huurappartementen in het gebouw ‘Vogelnest’ worden daarom in eerst instantie aangeboden aan de huurders van de portieketageflats van de Wiekslag. Het slopen van deze flats is onderdeel van het project Liendertseweg.

Stichting Grasboom Amersfoort
De stichting realiseert een passende woonvorm met ondersteuning voor jongvolwassenen met autisme (ASS). Ouders, bewoners en zorg-professionals geven samen vorm aan dit project en maken het mogelijk om begeleiding en ondersteuning op maat te kunnen bieden in een veilige woonomgeving. Een geselecteerde zorgaanbieder biedt de gevraagde begeleiding, die wordt gefinancierd vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). Door de gezamenlijke inkoop van zorg, verantwoord budgetbeheer en ervaring, worden de zorgkosten laag gehouden, de kwaliteit van de zorg gewaarborgd en iedere euro verantwoord besteed. Meer informatie is te vinden op www.grasboomamersfoort.nl.