Loden leidingen

Loden leidingen

Loden waterleidingen mogen volgens de wet sinds 1960 niet meer in huizen worden ingebouwd. De Alliantie heeft de meeste loden waterleidingen uit oudere woningen al vervangen door leidingen van koper of kunststof. Bijvoorbeeld bij onderhoud, renovatie of na een lekkage. Toch kunnen er nog (resten van) oude leidingen liggen. Daarom onderzoeken we of er loden waterleidingen in onze woningen met een bouwjaar tot en met 1960 zitten.

Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Heeft u na het lezen van de informatie nog andere vragen? Stuur dan een mail naar lodenleidingen@de-alliantie.nl.

1. Wat is er aan de hand?

Het is mogelijk dat er nog (resten van) oude loden waterleidingen in woningen liggen. Looddeeltjes in drinkwater kunnen invloed hebben op de kwaliteit van het water.

2. Om welke woningen/leidingen gaat het?

In oudere huizen van voor 1945 is vaak lood gebruikt. Tussen 1945 en 1960 kozen bouwers steeds vaker voor andere materialen. Sinds 1960 mogen loden waterleidingen volgens de wet niet meer gebruikt worden.

We hebben de meeste loden waterleidingen uit oudere woningen al vervangen door leidingen van koper of kunststof. Bijvoorbeeld bij onderhoud, renovatie of na een lekkage. Soms weten we dat zeker, soms niet. Daarom doen we onderzoek naar lood in de toevoerleiding en resten van oude waterleidingen. Deze leidingen zie je vaak niet. Ze liggen in of onder de begane vloer, of zitten in kokers.

3. Hoe doet de Alliantie onderzoek?

We doen onderzoek in ons archief. Welk onderhoud hebben we vanaf 1960 gedaan? Zijn loden waterleidingen toen vervangen? Waar liggen ze precies? Dan weten we waar verder onderzoek nodig is.

Daarnaast doen we onderzoek in onze woningen. Omdat je loden waterleidingen vaak niet kunt zien, testen we de kwaliteit van het drinkwater. Dat gebeurt in onze huurwoningen en bedrijfsruimten (zoals kinderdagverblijven) van voor 1961. Het is niet nodig om dat bij alle woningen te doen. We doen een test bij een paar huizen in een gebouw of buurt (steekproeven). Dat doen we ook bij gemengde gebouwen met koopwoningen waar een Vereniging van Eigenaren (VvE) is. Omdat we veel woningen hebben, kunnen we niet alles tegelijk doen. We testen onze woningen daarom in fasen.

Update 2 april 2020: door het coronavirus hebben we besloten de steekproeven uit te stellen. Dit doen we voor uw en onze gezondheid. Zo houden we de kans op besmettingen zo klein mogelijk. Maakt u zich ernstige zorgen over lood in uw drinkwater, bijvoorbeeld omdat u zwanger bent? Stuur dan een mail naar lodenleidingen@de-alliantie.nl. Dan kijken we wat we voor u kunnen doen. We doen nog wel onderzoek in woningen die leeg komen door een verhuizing. Dat doen we nadat de bewoner is verhuisd.

Een medewerker van de Alliantie doet de eerste test, volgens de instructie van het laboratorium. Dat laboratorium onderzoekt het watermonster. Wij hebben daar geen invloed op. Dat duurt ongeveer drie weken. Als ze een spoor van lood vinden, neemt een onafhankelijk bureau een nieuw monster. Dat gebeurt volgens een kwaliteitssysteem dat wordt gecontroleerd door de Raad voor Accreditatie. Dat geaccrediteerde bureau doet ook verder onderzoek naar de situatie. We informeren onze huurders uiteraard over de resultaten en hoe het verder gaat.

Met alle onderzoeken samen krijgen we een goed totaalbeeld waar loden waterleidingen en/of toevoerleidingen kunnen zitten. 

4. Wanneer en hoe vervangt de Alliantie de loden waterleidingen? 

Hoe snel we de loden waterleidingen vervangen, hangt af van de waardes die uit de test komen:

  • Meer dan 10 microgram (boven de wettelijke grens): we komen direct in actie en vervangen de leidingen zo snel mogelijk;
  • Tussen 5 en 10 microgram: we vervangen de leidingen nadat we klaar zijn met de groep boven 10 microgram. We maken voor deze woningen een plan van aanpak, want we kunnen niet alle leidingen in één keer vervangen;
  • Tussen 2 en 5 microgram: we gaan op zoek naar de oorzaak. Dat kan een loden leiding zijn, maar hoeft niet. Het kan ook een kraan of koppeling zijn die lood afgeeft. We doen het onderzoek als we voor andere (onderhoud)werkzaamheden in uw woning/gebouw zijn. 

De snelheid hangt ook af van hoeveel leidingen we vinden, de plek en hoe we ze kunnen vervangen. Soms moeten we vloeren en muren openbreken. Soms kunnen we loden waterleidingen alleen vervangen als buren en het waterleidingbedrijf meewerken. De aanpak voor het vervangen van loden leidingen verschilt dus voor elke woning en buurt. Dat noemen we maatwerk. We kiezen het liefst voor de beste aanpak met de minste overlast. Als het mogelijk is, sluiten we onze woningen bijvoorbeeld direct aan op leidingen van waterleidingbedrijf.

Als de oplossing een tijd kan gaan duren, zorgen we als het mogelijk is voor een tussenoplossing, zodat bewoners dichtbij hun huis drinkwater kunnen tappen.

5. Kan ik het water uit mijn kraan drinken?

Alle adviezen over lood en gezondheid kunt u krijgen bij de GGD in uw regio:

Medewerkers van de GGD kunnen ook advies geven afgestemd op uw persoonlijke situatie.

6. Wat kunt u zelf doen?

Huurders die zich zorgen maken, kunnen contact met ons opnemen. We kijken dan wat we weten over de woning. Zijn de leidingen bij eerdere werkzaamheden vervangen? Hebben we al monsters genomen in het gebouw of gaan we dat binnenkort doen? Als we weten wat de kans op loden leidingen is, kunnen we inschatten of een watertest nodig is. Voor informatie over uw adres kunt u een mail sturen naar lodenleidingen@de-alliantie.nl.

Let op: thuis- of zelftesten geven geen goed en betrouwbaar resultaat. De werking van een waterfilter om lood uit het water te 'zeven' is volgens officiële bronnen (zoals de GGD en Milieu Centraal) niet bewezen. 

7. Ik heb een koopwoning van de Alliantie, wat kan ik doen? 

Als u vermoedt dat er in uw koopwoning loden waterleidingen zitten, adviseren we u het drinkwater te laten onderzoeken. Dat doen wij als eigenaar ook bij onze huurwoningen van voor 1961. Laat dit dan wel doen door een geaccrediteerd onderzoeksbureau. Thuis- of zelftesten geven geen goed en betrouwbaar resultaat.

Woont u in een appartementengebouw met een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Neem dan contact op met uw VvE-beheerder.