Woonfraude

Wat is woonfraude?

Van woonfraude is sprake als de woning ergens anders voor wordt gebruikt dan als vaste woonplek voor de huurder. De woning wordt in feite op onjuiste gronden onttrokken aan de woningmarkt. De meest voorkomende vorm van woonfraude is illegale onderhuur. De hoofdhuurder woont dan ergens anders en verhuurt zijn woning door aan anderen. Vaak betalen onderhuurders meer huur, zodat de hoofdhuurder winst maakt.


Andere vormen van woonfraude zijn:

  • het gebruiken van een huurwoning als opslagplaats of bedrijfsruimte;
  • een huurder vertrekt zonder dat te melden bij de Alliantie, zodat de woning langdurig (langer dan zes maanden) leeg staat;
  • het doorgeven van de huurwoning aan familie, vrienden of derden;
  • kraak van een huurwoning;
  • gebruik van de huurwoning als pension, voor hennepteelt of prostitutie.