Woonfraude en onderhuur

Wat is woonfraude?

Van woonfraude is sprake als de woning ergens anders voor wordt gebruikt dan als woonplek voor de huurder. De meest voorkomende vorm van woonfraude is onderhuur. De hoofdhuurder woont dan ergens anders en verhuurt zijn woning aan anderen. Dit is illegaal. Vaak betalen onderhuurders meer huur, zodat de hoofdhuurder winst maakt. Andere vormen van woonfraude zijn:

  • Het gebruiken van een huurwoning als opslagplaats of bedrijfsruimte;
  • Vertrek van een huurder zonder dat te melden bij de Alliantie, zodat de woning langdurig (langer dan zes maanden) leeg staat;
  • Het doorgeven van de huurwoning aan familie, vrienden of derden;
  • Het kraken van een huurwoning;
  • Misbruik van de huurwoning voor hennepteelt of prostitutie.

De Alliantie vindt het belangrijk onderhuur aan te pakken, zodat onze woningen beschikbaar blijven voor de huurders voor wie ze bedoeld zijn. Als u onderhuur vermoedt stuurt u ons een e-mail met toelichting:

Gooi & Vechtstreek: woonfraudegev@de-alliantie.nl.
Amsterdam: woonfraudeamsterdam@de-alliantie.nl
Amersfoort: woonfraudeamersfoort@de-alliantie.nl 
Almere: woonfraudealmere@de-alliantie.nl

Na ontvangst van de melding gaan wij direct aan de slag. Een onderzoek naar onderhuur kan enige tijd in beslag nemen.