Woonfraude

Wat doet de Alliantie aan woonfraude?

Wij nemen alle meldingen van een vermoeden van woonfraude, ook anonieme, in behandeling. Zodra de melding binnenkomt, starten we een onderzoek. Daarnaast sporen we woonfraude actief op door administratief onderzoek waarbij we in samenwerking met de gemeente en andere instanties gegevens die kunnen wijzen op woonfraude over onze huurders verzamelen.