Woonfraude

Waarom is het kweken van hennep gevaarlijk?

Het kweken van hennep is levensgevaarlijk voor de huurder zelf en voor omwonenden. Door het hoge stroom- en waterverbruik kan er gemakkelijk kortsluiting en brand ontstaan. Kwekers van hennepplanten brengen dus niet alleen zichzelf, maar ook omwonenden in gevaar.