Woonfraude

Kunnen huurders die woonfraude hebben gepleegd een boete krijgen?

Ja, en die boete kan flink oplopen. In de algemene voorwaarden van huurcontracten vanaf 2004 zijn boetebepalingen opgenomen. Elke huurder die een bepaling uit het huurcontract overtreedt, kan een boete krijgen van € 25,- per dag dat de overtreding duurt. De huurder die zijn woning onderverhuurt of in gebruik geeft aan derden, kan daarnaast een boete krijgen van vijfmaal de maandhuur. Een hoofdhuurder die zijn huis heeft onderverhuurd en daar geld voor heeft gekregen, moet ook nog eens alle door onderhuur verkregen inkomsten aan de Alliantie afdragen. Uiteindelijk kan het onderverhuren van een woning zelfs leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst.