Woonfraude

Kunnen huurders die onderhuur hebben gepleegd een andere woning krijgen?

Nee, zeker niet zomaar. Mensen die een woning willen huren bij een corporatie hebben een zogenaamde verhuurdersverklaring nodig. Daarin maakt de vorige verhuurder melding van het woon- en betalingsgedrag van de huurder in de afgelopen twee jaar. Als er in de afgelopen twee jaar sprake is geweest van woonfraude, wordt dit in de verhuurdersverklaring opgenomen. Deze vermelding kan tot gevolg hebben dat de corporatie geen huurcontract met de huurder wil aangaan of hier aanvullende voorwaarden aan stelt.