Woonfraude

Ik heb last van de onderhuurders van een woning in mijn flat. Kan de Alliantie hier wat aan doen?

De Alliantie geeft hoge prioriteit aan onderhuur, zeker als deze gepaard gaat met overlast. Wilt u ons mailen via info@de-alliantie.nl of bellen met (088) 00232 00.