Woningruil

Mag ik mijn woning ruilen met een andere huurder (woningruil)?

Huurt u bij de Alliantie, dan is het mogelijk om van woning te ruilen met iemand anders. Daarvoor heeft u toestemming nodig van ons, degene met wie u ruilt en van de gemeente. Er zijn wel enkele voorwaarden aan woningruil:

 • Ruilen kan alleen tussen zelfstandige woningen. U kunt dus niet ruilen met iemand die inwoont bij iemand anders.
 • Er is geen leegstaande woning bij de ruil betrokken (er blijft ook geen woning leeg na de ruil).
 • Het inkomen van de ruilkandidaat past bij het huurbedrag van de woning waar hij of zij intrekt. Het gaat hier om het nieuwe huurbedrag (dus niet de huur die de huidige huurder betaalt).
 • De achtergelaten woning is technisch in orde.
 • U gaat minimaal een jaar in de nieuwe woning wonen.
 • Ruilkandidaten mogen geen huurachterstand hebben. Als kandidaten in het verleden overlast hebben bezorgd, kan dat een reden zijn om de woningruil af te wijzen.
 • De Alliantie heeft geen invloed op het beleid van andere verhuurders. Dus als de verhuurder van de ruilkandidaat niet instemt met de woningruil, dan kan dit toch niet doorgaan. Ook al heeft de Alliantie geen bezwaar.
 • De huurprijs van de nieuwe woning wordt opnieuw vastgesteld. Dit kan een verhoging betekenen van de huurprijs en het is ook mogelijk dat de nieuwe huur boven de huurtoeslaggrens uitkomt.
 • De woning moet passend zijn voor de bewoner(s). Als het huishouden te groot is voor de woning en er hierdoor een risico ontstaat voor burenoverlast, dan kan dit reden zijn om de woningruil niet toe te staan.
 • Het moet om een echte ruil gaan (beide partijen gaan daadwerkelijk in de woning wonen).
 • De woning mag geen sloop- of herstructureringsbestemming hebben.


We toetsen altijd of aan de voorwaarden wordt voldaan.
U vindt meer informatie over woningruil op de website van de overheid.

Bij het ruilen van een woning dient u het aanvraagformulier woningruil te gebruiken.