Woningnet

Wat gebeurt er als ik een woning weiger?

Almere
Het hangt ervan af op welk moment u de woning weigert. U kunt na de bezichtiging aangeven of u de woning wel of niet wilt accepteren. Daar zijn geen consequenties aan verbonden. Als u de woning eerst heeft geaccepteerd en vervolgens alsnog weigert, dan kunnen er wel consequenties zijn.

Reguliere woningzoekenden (die geen urgentie hebben) mogen onbeperkt weigeren. Indien u na controle en het goedkeuren van uw gegevens alsnog weigert, brengen wij u één maand huur in rekening. Indien u een snelzoekwoning weigert, wordt u uitgeschreven bij WoningNet.

Urgentiekandidaten mogen in principe niet weigeren, zij lopen het risico dat hun urgentie komt te vervallen indien zij een aangeboden woning weigeren.

Als de Alliantie u als huurder weigert, blijft de inschrijving van kracht.


Amersfoort
Het hangt ervan af op welk moment u de woning weigert. U kunt na de bezichtiging aangeven of u de woning wel of niet wilt accepteren. Daar zijn geen consequenties aan verbonden. Als u de woning eerst heeft geaccepteerd en vervolgens alsnog weigert, dan kunnen er wel consequenties zijn.

Indien u weigert voordat de woning geaccepteerd is, heeft dit geen consequenties voor de inschrijving als woningzoekende.

Amsterdam
Het hangt ervan af op welk moment u de woning weigert. U kunt na de bezichtiging aangeven of u de woning wel of niet wilt accepteren. Daar zijn geen consequenties aan verbonden. Als u de woning eerst heeft geaccepteerd en vervolgens alsnog weigert, dan kunnen er wel consequenties zijn.

Als u de woning weigert nadat u deze eerder heeft geaccepteerd, dan kunnen daar consequenties aan zijn verbonden. Indien u na controle en het goedkeuren van uw gegevens alsnog weigert, brengen wij u € 75,- in rekening. Zolang deze kosten niet zijn voldaan, blijft uw inschrijving geblokkeerd. U kunt dan niet reageren op woningen of een aanbieding ontvangen voor een andere woning. In uitzonderlijke situaties kunnen wij, als wij door de weigering huurinkomsten missen, deze kosten in rekening brengen bij de weigeraar.


Gooi en Vechtstreek
Het hangt ervan af op welk moment u de woning weigert. U kunt na de bezichtiging aangeven of u de woning wel of niet wilt accepteren. Daar zijn geen consequenties aan verbonden. Als u de woning eerst heeft geaccepteerd en vervolgens alsnog weigert, dan kunnen er wel consequenties zijn.

Als u de woning weigert nadat u deze eerder heeft geaccepteerd, dan heeft de Alliantie de mogelijkheid om u één maand huur in rekening te brengen.