Woning zoeken

Wat is de inkomensgrens voor een sociale huurwoning?

Om in aanmerking te komen voor een corporatiewoning met een huur beneden € 710,68 mag het huishoudeninkomen in 80% van de gevallen niet meer bedragen dan € 36.798,-. Maximaal 10% mag worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tussen 36.798 en 41.056.

Uitzondering Almere
Bij de regulier aangeboden sociale huurwoningen geldt de volgende uitzondering: 

Woningen in bepaalde wijken die van te voren zijn aangewezen. Hier geldt een voorrangsregeling waarbij een van de voorrangscriteria het inkomen kan zijn.