Woning zoeken

Mijn inkomen is net iets te hoog voor een sociale huurwoning, maar te laag voor een dure vrije sectorwoning. Hoe kan ik toch voor een betaalbare woning in aanmerking komen?

De Alliantie geeft woningzoekenden met een bruto huishoudjaarinkomen tot € 55.000,- voorrang op de vrije sector huurwoningen met een huurprijs onder de € 995,-.

We vinden het belangrijk woningen aan te bieden in het zogenaamde middensegment (huurprijs tot €995). Zo hebben mensen met een inkomen tot €55.000 ook kans op een woning én bevorderen we doorstroming uit de sociale huur. Dit hebben we ook afgesproken in prestatieafspraken met gemeenten waar wij werkzaam zijn.

Om dit te kunnen doen, verhuren we een deel van de vrije sector huurwoningen voor een huur lager dan de markthuur met een ‘middensegment contract’. Deze woningen verhuren we alleen aan huishoudens met (bruto jaarinkomen tot €55.000,- en aan huishoudens die een sociale huurwoning van de Alliantie achterlaten; de zogenaamde ‘doorstromers’.

Huurders met een middensegment contract, krijgen te maken met een ‘inkomensafhankelijke huuraanpassing’. Dit houdt in dat de Alliantie jaarlijks toetst of de huurders tot de middeninkomensgroep behoren en dat de huuraanpassing daarop wordt afgestemd. Huishoudens met een bruto jaarinkomen tot €55.000 krijgen op 1 juli een huuraanpassing in een lagere categorie dan huishoudens met een inkomen boven die grens. Bewoners met een ‘middensegment contract’ krijgen jaarlijks in januari het verzoek om gegevens over hun jaarinkomen en huishoudsituatie aan te leveren voor de inkomenstoets.

Zie voor het woningaanbod van de Alliantie in de vrije sector: benopzoek.nl.