Woning zoeken

Welke inkomensgegevens heeft de Alliantie nodig?

De Alliantie heeft uw gezamenlijk belastbaar inkomen nodig. Daarom ontvangen wij graag de inkomensgegevens van u, uw eventuele partner en eventuele andere huisgenoten. Van inwonende kinderen hoeft u geen inkomensgegevens te verstrekken, want dit inkomen wordt niet meegenomen in de berekening. Wij hebben de volgende papieren nodig van u en uw huisgenoten:

  • Een recente inkomensverklaring (IBRI-formulier, type D, E of F). Deze kunt u gratis opvragen bij de belastingdienst. Op dit formulier staat uw jaarinkomen vermeld.
  • Als het inkomen op de inkomensverklaring hoger is dan de norm en uw inkomen is gedaald, dan dient u drie recente loonstroken of uitkeringsspecificaties aan te leveren.