Veelgestelde vragen

Woning achterlaten

Hoe moet ik de woning opleveren? Hoe moet ik de woning opleveren?

U moet uw woning na huuropzegging schoon, heel en leeg opleveren. Maak hierbij gebruik van de volgende documenten:

Wanneer uw woning niet schoon, heel en leeg is opgeleverd kunnen wij kosten in rekening brengen.

Asbest
In woningen met een bouwjaar van voor 1994 is mogelijk asbest aanwezig. Wij vragen u uitdrukkelijk om in dat geval vloerbedekking, zeil en gevelkachels (mogelijke asbestbronnen) niet te verwijderen voordat er een voorinspectie is geweest.


Moet ik zelf aangebrachte veranderingen verwijderen? Moet ik zelf aangebrachte veranderingen verwijderen?

U hoeft niet altijd zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) te verwijderen als u vertrekt uit een woning. Als er in het verleden bepaalde afspraken zijn gemaakt tussen u en de Alliantie over de zelf aangebrachte veranderingen, dan is dit niet aan de orde. Deze afspraken moeten wel schriftelijk zijn vastgelegd. In overige gevallen geeft de opzichter bij de inspectie aan welke zaken u moet verwijderen en welke zaken mogen blijven zitten. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.

Wordt mijn woning na de huuropzegging geïnspecteerd? Wordt mijn woning na de huuropzegging geïnspecteerd?

Wij doen alleen een inspectie in uw woning als u langer dan 10 jaar in uw woning heeft gewoond, als u iets heeft veranderd aan uw woning - zoals een nieuwe keuken - of als er een asbestrisico is.

Bij een inspectie kijken wij of u dingen aan de woning heeft veranderd die in de oude staat teruggebracht moeten worden. We bepalen of er (herstel)reparaties uitgevoerd moeten worden en of u nog iets moet uitvoeren of betalen. Soms maken we een afspraak voor een eindinspectie. Tijdens de eindinspectie kijken we of de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd en of de woning gereed is om achter te laten. 

Ook als wij geen inspectie doen moet u uw woning schoon, heel en leeg opleveren

Kan de nieuwe huurder spullen van mij overnemen? Kan de nieuwe huurder spullen van mij overnemen?

Soms heeft u gordijnen, vloerbedekkingen of andere zaken in de opgezegde woning die de nieuwe huurder kan overnemen. Dat kunt u tijdens of na de bezichtiging overleggen met de kandidaat-huurder en de beheerder wonen. Alle overnames worden vastgelegd in een overnameformulier.

Een ondertekend overnameformulier is een overeenkomst tussen de oude en nieuwe huurder. Uw rechten en plichten als huurder staan volledig beschreven in de huurovereenkomst

Als er geen bezichtiging is met nieuwe huurders dan moet u uw woning schoon, heel en leeg aan ons opleveren, overname is dan niet mogelijk.

Wanneer ontvang ik de eindafrekening? Wanneer ontvang ik de eindafrekening?

Binnen 3 tot 6 weken nadat u verhuisd bent, ontvangt u van ons een eindafrekening waarin staat of u nog een bedrag van de Alliantie krijgt. Er staat ook in of wij nog geld van u krijgen, bijvoorbeeld vanwege een huurachterstand of reparatiekosten.

De stook- en servicekosten verrekenen we binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar. Denk eraan dat u ook aan bedrijven zoals uw elektriciteitsleverancier of drinkwaterbedrijf doorgeeft dat u verhuist. Informatie hierover vindt u op de websites van de leveranciers.