Warmtewet

Wat zegt de wet over betaalbaarheid van warmte?

De Warmtewet beschermt gebruikers van stadswarmte, blokverwarming of andere vormen van collectieve warmtelevering, door jaarlijks maximumtarieven voor warmte vast te stellen. De tarieven bestaan uit twee onderdelen: vaste kosten en variabele kosten. Op de website van de Autoriteit Consument & Markt (www.acm.nl) kunt u lezen wat de maximumtarieven zijn; op de website van de Alliantie kunt u lezen wat het maximumtarief voor de variabele kosten is en op welke manier de vaste kosten worden berekend. Omdat de vaste kosten per gebouw verschillen, worden de vaste kosten jaarlijks per gebouw vastgesteld en zorgen we ervoor dat deze kosten onder het maximumtarief blijven.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan de tarieven toetsen.