Warmtewet

Wat is het doel van de Warmtewet?

De warmtewet heeft tot doel consumenten (huurders) te beschermen tegen (te) hoge prijzen en (te) hoge prijsschommelingen voor warmte.