Warmtewet

Wat is de Warmtewet?

Met ingang van 1 januari 2014 geldt de Warmtewet. De wet geldt voor woongebouwen met een gezamenlijke verwarmingsinstallatie of een gezamenlijke aansluiting op de stadsverwarming (blokverwarming). Verhuurders, zoals woningcorporaties, worden door de nieuwe wet beschouwd als leveranciers van warmte.

De wet is bedoeld om de consument/huurder te beschermen tegen te hoge prijzen voor warmte en eventuele prijsschommelingen. De nieuwe wet is van toepassing op circa 4.000 huurwoningen van de Alliantie. De Alliantie werkt bij de invoering van de wet nauw samen met het Huurdersplatform (HPdA).

Voor huurders die in een zogenoemd ‘gemengd complex’ wonen (met een Vereniging van Eigenaren) geldt ook de Warmtewet. Hier zijn we deels afhankelijk van het VvE-bestuur.

Veranderingen door de Warmtewet
Door de Warmtewet verandert de afrekening van de stookkosten van bewoners met blokverwarming. Het aandeel vaste kosten wordt kleiner en het aandeel variabele kosten wordt groter. Dit betekent dat het warmteverbruik van bewoners meer invloed heeft op de rekening dan voorheen.

De afrekening vindt (voortaan) plaats per kalenderjaar. Voor 2014 sturen we een tussentijdse afrekening tot en met december 2014. Over 2015 ontvangen bewoners een afrekening van het kalenderjaar (in 2016).