Warmtewet

Wanneer merk ik wat van de veranderingen?

Dit is afhankelijk van uw stookseizoen. Als uw stookseizoen gelijk loopt met het kalenderjaar merkt u voor het eerst iets van de verandering bij de afrekening over 2014.

Als uw stookseizoen niet gelijk loopt met het kalenderjaar ontvangt u in de zomer van 2015 een tussentijdse afrekening over 2014. Dit doen we zodat alle stookseizoenen gelijk lopen met het kalenderjaar, omdat de overheid de maximum tarieven per kalenderjaar vaststelt. In 2016 ontvangt u dan de afrekening over 2015.

Heeft uw woongebouw een Vereniging van Eigenaren? Aan alle VvE’s is voorgelegd om het stookseizoen gelijk te laten lopen met het kalenderjaar. Hierover is nog niet door alle VvE’s een besluit genomen. Wanneer een VvE besluit het stookseizoen niet gelijk te laten lopen met het kalenderjaar, geldt dit voor het gehele woongebouw. Dus ook voor de huurders in dit gebouw.