Warmtewet

Waarom zijn er (nieuwe) leveringsvoorwaarden en wat betekenen die?

De Warmtewet geeft aan dat de leverancier individuele leveringsovereenkomsten moet sluiten met de afnemers van warmte. Omdat er in de huurovereenkomst vaak al verwezen wordt naar de levering van warmte, kunnen de overeenkomsten vervangen worden door Algemene Voorwaarden. Alle huidige huurders die warmte geleverd krijgen, ontvangen de nieuwe Algemene Voorwaarden per post. Nieuwe huurders zullen een aparte leveringsovereenkomst voor warmte met bijbehorende Algemene Voorwaarden ondertekenen bij het aangaan van de huurovereenkomst.