Warmtewet

Vanaf wanneer geldt de Warmtewet?

Per 1 januari 2014 geldt de Warmtewet. De Warmtewet heeft gevolgen voor alle leveranciers van warmte. Hieronder vallen ook woningcorporaties die warmte (door)leveren op gebouw- of blokniveau. Zij moeten daarmee voldoen aan de verplichtingen uit de Warmtewet.