Warmtewet

Hoeveel M3 gas is gelijk aan 1 Gigajoule (GJ)?

Dit is afhankelijk of de warmte gebruikt wordt om alleen de woning te verwarmen of ook om warm tapwater te leveren.

Ruimteverwarming: 1 m3 gas = [94% / (1 + 5%)] * 0,03517 = 0,031486 GJ warmte.

Bij ruimteverwarming én warm tapwater is het aandeel op het totale verbruik nodig. In de maximumprijs wordt uitgegaan van 79% ruimteverwarming en 21% warm tapwater.

Dit leidt tot: 1 m3=(79%*0,031486) + (21%*0,020782)= 0,029238 GJ