VvE

Ik ben een huurder in een VvE en wil een aanpassing doen in/om de woning. Waar kan ik dit verzoek indienen (VvE)?

Als het gaat om een aanpassing in het gemeenschappelijke deel van het complex dan loopt het verzoek via de gebiedscoordinator van de Alliantie. Deze dient het verzoek vervolgens in bij de VvE-beheerder. Deze brengt het punt in op de Algemene Ledenvergadering, zodat hierover een beslissing kan worden genomen door alle eigenaren.

Dit verzoek kunt u sturen naar info@de-alliantie.nl. Andere aanpassingen in de woning gaan volgens de reguliere weg.