Urgentie

Wat kost het aanvragen van een urgentie?

Almere
De aanvraag van urgentie verloopt via de urgentiecommissie. De kosten voor het aanvragen van urgentie in Almere zijn € 50,- Als de urgentie wordt toegekend worden de kosten terugbetaald. Wordt de urgentie afgewezen dan worden de kosten niet terugbetaald. De urgentiecommissie bestaat uit een vertegenwoordiger van elke verhuurder (drie stuks in Almere) en een gemeenteambtenaar. Voor medisch advies kan de GGD ingeschakeld worden, deze kan op verzoek van de urgentiecommissie een onafhankelijk onderzoek verrichten.

Amersfoort
Het aanvragen van urgentie kost € 60. U dient de kosten voor de aanvraag direct bij inlevering van het aanvraagformulier te voldoen. 

Betaling betekent niet automatisch dat de urgentie wordt toegekend. U betaalt om uw aanvraag in behandeling te laten nemen en te laten beoordelen. Als uw aanvraag wordt afgewezen, wordt het bedrag dus ook niet terugbetaald.

Amsterdam
De gemeente brengt in de regio Amsterdam hiervoor geen kosten in rekening.

Gooi en Vechtstreek
De kosten zijn € 75 per aanvraag. Deze kosten worden niet teruggestort.