Tijdelijke verhuur

Welke regels gelden er voor tijdelijke verhuur?

Bij tijdelijke verhuur gelden andere toewijzings- en huurbeschermingsregels. Zo moet u bijvoorbeeld minimaal 18 jaar zijn en komen gezinnen met kinderen niet in aanmerking voor tijdelijke verhuur. Ook heeft u geen recht op vervangende woonruimte, verhuiskosten of huurbescherming. U kunt zich inschrijven voor een tijdelijke woning wanneer uw (gezamenlijke) inkomen niet hoger is dan € 35.739,-. Corporaties mogen maximaal 80% van de maximale huurprijs vragen.