Tijdelijke verhuur

Wat is tijdelijke verhuur?

Woningen die op de nominatie staan voor sloop of renovatie staan vaak een tijdje leeg. Om de woonomgeving prettig en levendig te houden en te voorkomen dat woningen worden gekraakt, verhuren we deze woningen tijdelijk. Dit doen we op basis van de Leegstandwet. De Alliantie heeft de verhuur van de tijdelijke woningen vanaf 1 juni 2016 uitbesteed aan Gapph.