Tijdelijke verhuur

Waar kan ik mij inschrijven voor tijdelijke verhuur?

De Alliantie mag zelf tijdelijke huurders aanwijzen. We hebben er echter voor gekozen de selectie en toetsing van kandidaten en de toewijzing van de woningen uit te besteden aan Gapph. Deze organisatie is ook uw aanspreekpunt als u tijdelijk een woning huurt. Inschrijven kan op de website van Gapph. Na inschrijving neemt Gapph contact met u op om de werkwijze, rechten en plichten uit te leggen.