Servicekosten

Wat zijn servicekosten? Wat zijn servicekosten?

Elke maand betaal je servicekosten. Hiervan worden allerlei extra's betaald, zoals verlichting of schoonmaak van een ruimte die je deelt met anderen. Wat je maandelijks betaalt is (meestal) een vooruitbetaling. Het bedrag is een schatting van de kosten. We kijken daarvoor wat er vorig jaar is uitgegeven. 

De Alliantie berekent alleen de kosten die de Alliantie zelf heeft gemaakt. We controleren de betaalde facturen, en of de afspraken kloppen met de facturen.

Aan het eind van de periode kijken we naar de echte kosten die gemaakt zijn. Je ontvangt dan een servicekostenafrekening. Als de kosten hoger zijn dan het voorschot dat je hebt betaald, dan moet je bijbetalen. Is het bedrag lager, dan krijg je geld van ons terug. 

Niet elke huurder betaalt dezelfde servicekosten. Daarvoor zijn verschillende redenen:

  • De gemaakte afspraken/contracten verschillen, bijvoorbeeld over de schoonmaak of het tuinonderhoud; 
  • Het verbruik van elektra, water, gas verschilt;
  • Het aantal woningen waarover de kosten worden verdeeld, verschilt.

Let op: de afrekening stookkosten bij woongebouwen met een eigen meter per woning zijn per huurder verschillend. Dit komt omdat iedereen zijn eigen stookgedrag heeft en een eigen voorschot betaalt voor verwarming.

Wanneer ontvang ik de servicekostenafrekening? Wanneer ontvang ik de servicekostenafrekening?

De servicekostenafrekening is een afrekening over de periode januari tot en met december. Hierin staat wat er in dat jaar is uitgegeven.

Je ontvangt de afrekening voor 1 juli in het jaar ná het jaar waarover afgerekend wordt. Het kan dus zijn dat u niet meer op een adres woont, maar toch een afrekening krijgt voor die woning. Als je bijvoorbeeld een woning verlaat op 1 februari 2019, dan ontvang je de afrekening uiterlijk op 1 juli 2020.

Het kan zijn dat je een factuur krijgt met een bedrag om te betalen. Deze kan je veilig online betalen via Mijn Alliantie.

Als je geld terugkrijgt, betalen we je dit binnen twee weken nadat je de servicekostenafrekening binnen hebt. Als je een betalingsachterstand hebt, dan wordt het bedrag dat je terugkrijgt verrekend met je achterstand.