Servicekosten

Wanneer ontvang ik de servicekostenafrekening?

De servicekostenafrekening is een jaarafrekening over de periode januari tot en met december.  

U ontvangt de afrekening voor 1 juli in het jaar ná dat jaar waarover afgerekend wordt. Het kan dus zijn dat u niet meer op een adres woont, maar toch een afrekening krijgt voor die woning. Als u bijvoorbeeld de woning heeft verlaten op 1 februari 2018, dan ontvangt u de afrekening uiterlijk op 1 juli 2019.

Als u geld terugkrijgt wordt dit binnen twee weken na ontvangst van uw servicekostenafrekening door ons aan u betaald. Als er sprake is van een betalingsachterstand, dan wordt het teveel betaalde bedrag verrekend met uw achterstand.