Servicekosten

Wordt het door de Alliantie uit te betalen bedrag op mijn afrekening verrekend met een eventuele huurachterstand?

Dat ligt eraan:

  •  Is er sprake van een huurachterstand, dan worden deze kosten verrekend met de betalingsachterstand tot en met de laatste dag van de vorige maand. Voorbeeld: bij de aanmaak van de afrekening van de servicekosten op 15 juni, wordt dit verrekend met de huurachterstand tot en met 31 mei; 
  • Als er sprake is van een deurwaarderdossier of een betalingsregeling dan wordt er niet uitbetaald, maar verrekend.
  • Als er sprake is van WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), minnelijke schuldenregeling of faillissement dan wordt de eventuele uitbetaling eerst beoordeeld door de medewerker huurincasso.