Planmatig Onderhoud

Ik heb schade aan of rondom mijn woning. Ik wil de Alliantie daarvoor aansprakelijk stellen. Hoe kan ik dit doen?

Indien iemand de Alliantie aansprakelijk wil stellen voor schade, dient de aansprakelijkstelling te voldoen aan een aantal voorwaarden.

Zonder aansprakelijkheid te erkennen verzoeken wij u uw claim dusdanig te onderbouwen, zodat wij in staat zijn een gedegen beoordeling van uw claim te kunnen doen. 

Dit betekent dat u, als eisende partij, het volgende aannemelijk dient te maken.

  1. dat de Alliantie aansprakelijk is; op basis van welke feiten acht u het aannemelijk dat de schade is veroorzaakt door (grof) nalatig gedrag van de Alliantie? Wat is de termijn waarbinnen de reparatie heeft plaatsgevonden? Wat is de relatie van het gebrek tot de locatie van de schade? Wat is de toename van de geleden schade ten opzichte van de schade die zou zijn ontstaan wanneer de Alliantie binnen een redelijke termijn het gebrek zou hebben verholpen, ervan uitgaande dat de Alliantie het gebrek niet binnen een redelijke termijn heeft verholpen?
  2. wat de schade is; een detailfoto van de schade, een foto van de situatie die een relatie legt tussen de schade en het voorval / de lekkage.
  3. aantonen wat het bedrag van uw claim is; bijvoorbeeld een factuur van een meubelstuk, inclusief aankoopdatum, of een offerte voor het herstel van de schade.
  4. een afwijzing van uw inboedelverzekering; om te voorkomen dat u de schade zowel bij uw inboedelverzekering als bij onze aansprakelijkheidsverzekering claimt. Het door u geclaimde voorval kan vallen onder de dekking van een inboedelverzekering.  


Indien u uw claim voldoende onderbouwt, kunnen wij deze in behandeling nemen.