Parkeren en garages

Ik wil graag een parkeervergunning voor op straat aanvragen in Amsterdam. Kun u mij hieraan helpen?

Vergunningen voor het mogen parkeren op straat worden uitgegeven door Cition B.V.. Voor meer informatie kunt u hun website bezoeken: Cition.nl.

U kunt echter alleen onder bepaalde voorwaarden een vergunning krijgen (hetzelfde geldt dus voor een verklaring van de Alliantie voor Cition). In sommige gevallen vraagt Cition u om een verklaring van de Alliantie dat er geen parkeerplaatsen (te huur) zijn bij uw woning:

  • Kunt u (op grond van koop of huur) beschikken over een parkeerplaats, al dan niet overdekt, dan wordt dat beschouwd als een bij de woning behorende stallingsplaats (bijvoorbeeld een garage). U kunt dan alleen een parkeervergunning krijgen als uw stadsdeel meer dan één vergunning per adres verstrekt. Dit geldt ook als u een belanghebbendenparkeerplaats (gereserveerde plaats) hebt.
  • Als uw stadsdeel meer dan één parkeervergunning per adres verstrekt, hebt u wel twee kentekens nodig. Uw eerste motorvoertuig parkeert u dan op uw stallingsplaats of in uw garage.
  • Verstrekt uw stadsdeel per adres slechts één parkeervergunning, dan is een parkeervergunning is de meeste gevallen niet mogelijk! U kunt géén aanvraag indienen.

Dit betekent dus dat wanneer er parkeerplaatsen vrij zijn in de parkeergarage behorende bij uw woongebied, u geen verklaring van de Alliantie kunt krijgen.

Als u wel in aanmerking komt voor een verklaring, kunt u deze downloaden. Zie hiervoor de website van Cition. U kunt deze verklaring naar parkerenamsterdam@de-alliantie.nl sturen ter ondertekening.