Overlijden

Wat kan ik doen als de Alliantie overname van de huurovereenkomst na overlijden afwijst?

Binnen zes maanden na het overlijden van de huurder kunt u via de rechtbank overname van de huurovereenkomst vorderen.