Overlast van anderen

Wat kan ik doen aan burenoverlast?

Iedereen wil prettig wonen. Daarom is het belangrijk dat u en uw buren rekening houden met elkaar. Of dat nu gaat om een huurder of huiseigenaar. Overlast van buren kan heel vervelend zijn en is soms moeilijk aan te kaarten, er bestaan geen landelijke regels voor. U kunt een aantal dingen doen als er sprake is van overlast:

Stap 1: zelf in gesprek gaan
Vaak is een open gesprek met diegene die u overlast bezorgt de beste manier om het probleem aan te pakken. Veel mensen beseffen niet eens dat zij overlast veroorzaken. Probeer samen tot een oplossing te komen. Meer informatie en tips leest u in de folder Prettig samenleven met uw buren.

Stap 2: buurtbemiddeling
Heeft u zelf geprobeerd de overlast op te lossen, maar verbetert de situatie niet? U kunt dan Buurtbemiddeling inschakelen. Deze onafhankelijke partij bemiddelt kosteloos bij problemen tussen bewoners. Buurtbemiddelaars begeleiden het gesprek waarin buren samen zoeken naar acceptabele en leefbare oplossingen voor de onderlinge problemen. 

Stap 3: Schriftelijk melden bij Alliantie
Als u overlast blijft houden kan de Alliantie in sommige gevallen ingrijpen. Vul het registratieformulier overlast in en houdt in eerste instantie twee weken lang de overlast bij met het logboek. Stuur deze naar ons via het contactformulier. Na ontvangst neemt een medewerker van Sociaal Beheer contact met u op om met u te bespreken wat de mogelijkheden zijn. In de meeste gevallen zal de medewerker Sociaal Beheer u en uw eventuele buren verzoeken om gedurende een langere periode de overlast bij te houden in het logboek. Houdt u er rekening mee dat meldingen die u bij de politie (of een andere instantie) heeft gedaan niet doorgegeven worden aan de Alliantie. Zet deze meldingen daarom ook in het logboek.

De meeste overlastzaken worden uiteindelijk opgelost. In heel enkele gevallen leidt overlast tot ontruiming. Dit is een langdurig traject, waarbij een uitgebreid dossier van de overlastveroorzaker nodig is en de rechter eerst een vonnis uitspreekt.

Anoniem melden

Wij nemen anonieme meldingen aan, maar kunnen alleen actie ondernemen als wij weten wie u bent en wat de overlast precies inhoudt.