Overlast

Ik ben een koper en heb een klacht over een huurder in onze VvE. Hoe kan ik deze klacht indienen?

Als u als koper een klacht heeft over een huurder van de Alliantie, mag deze worden gemeld bij de eigenaarsrol van de Alliantie. Deze zet de klacht weer door in de organisatie. De eigenaarsrol is altijd het aanspreekpunt voor andere kopers.