Overlast

Wat is overlast?

Er is sprake van overlast als mensen zich keer op keer schuldig maken aan wangedrag, zodanig dat dit leidt tot aantasting van het woongenot van anderen. Als er een keer een feestje wordt gehouden met harde muziek, wordt dit niet gezien als overlast.