Overlast

Mag ik harde vloerbedekking leggen in een flat?

Dit is afhankelijk van het type vloerbedekking. Let op: er zijn voorwaarden aan verbonden.

  • Laminaat of hout: toegestaan. Wel met een verplichte ondervloer en deze vloer moet minimaal voldoen aan 10 decibel geluiddemping.
  • Vinyl: toegestaan. Graag met ondervloer aanbrengen.
  • Plavuizen: zijn vaak niet toegestaan (bijvoorbeeld bij bovenwoningen). De reden hiervoor is dat leefgeluiden hevig doorklinken, dus dit kan overlast veroorzaken. Ook zijn plavuizen moeilijk te verwijderen aan het einde van de huur. Advies: vraag altijd vooraf schriftelijke toestemming.


Let op: U dient te voorkomen dat uw buren overlast of hinder van u ondervinden. Dat geldt ook voor de vloer die u aanbrengt. Is uw vloer één van de oorzaken van overlast, dan kan de Alliantie u vragen de vloer aan te passen of te verwijderen.