Overlast

Ik ben huurder van een woning en ondervind overlast van een huiseigenaar binnen mijn wooncomplex. Wat kan hier aan worden gedaan?

U kunt het beste zelf in gesprek gaan met uw buren. De ervaring leert dat een open gesprek met diegene die u overlast bezorgt vaak de beste manier is om het probleem aan te pakken. Veel mensen beseffen niet eens dat zij overlast veroorzaken. Kies voor het gesprek met uw buren een goed moment waarop u zelf rustig bent. Vind u het moeilijk om in gesprek te gaan met uw buren en heeft u hierbij hulp nodig dan bestaat er mogelijkheid om buurtbemiddeling in te schakelen. Dit is een vrijwilligersorganisatie die bemiddelt tussen huurders. Per regio zijn dit verschillende instanties. Indien de klacht aanhoudt, kunt u ook melding maken bij de de Alliantie via (088) 00 232 00 of via info@de-alliantie.nl.