Overlast

Ik ben eigenaar van een woning en ondervind overlast van een huurder van de Alliantie. Wat kan hier aan worden gedaan?

U kunt het beste zelf in gesprek gaan met uw buren en aangeven dat u overlast ervaart. De ervaring leert dat een open gesprek met diegene die u overlast bezorgt vaak de beste manier is om het probleem aan te pakken. Veel mensen beseffen niet eens dat zij overlast veroorzaken. Kies voor het gesprek met uw buren een goed moment waarop u zelf rustig bent. Vind u het moeilijk om in gesprek te gaan met uw buren en heeft u hierbij hulp nodig dan bestaat er mogelijkheid om buurtbemiddeling in te schakelen. Dit is een onafhankelijke partij die bemiddelt tussen inwoners. Per regio zijn dit verschillende instanties. In het geval van bedreiging adviseren wij u dringend om contact op te nemen met de politie.