Overig

Kan ik iemand op mijn woning laten passen als ik een tijdje elders verblijf?

Op een woning passen

Als u een woning van de Alliantie huurt en u bent drie maanden of langer afwezig mag er in bepaalde gevallen iemand anders op uw woning passen. Dit heet huisbewaring. Dat moet u wel op tijd overleggen met ons. Tijdens uw afwezigheid blijft u zelf verantwoordelijk voor uw woning en de betaling van de huur. U kunt alleen toestemming voor huisbewaring aanvragen als u hoofdhuurder bent, dus niet als u de woning tijdelijk huurt of de woning in bruikleen heeft.

Een huurder kan één keer in de vijf jaar huisbewaring aanvragen. Een aanvraag voor huisbewaring dient minimaal vier weken voor vertrek te worden ingediend.

Een aanvraag voor huisbewaring is mogelijk als u aantoonbaar tijdelijk afwezig bent, omdat u:

 • voor arbeidsdoeleinden of studie in het buitenland woonachtig moet zijn;
 • in verband met langdurige verzorging of verpleging geen gebruik kan maken van de woning;
 • vanwege een langdurige reis afwezig bent;
 • vanwege detentie, of om andere zwaarwegende redenen tijdelijk geen gebruik kan maken van de woning;
 • een periode nodig heeft voor proefsamenwoning; (proefsamenwoning kan uitsluitend wanneer er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, of wanneer u al op een andere koop- of huurovereenkomst vermeld staat);
 • in het kader van de Remigratiewet vertrekt


Voorwaarden voor huisbewaring:

 • de huurder mag geen hoger bedrag aan de huisbewaarder vragen dan de huur die de Alliantie rekent en de huurder mag geen extra kosten vragen aan de huisbewaarder;
 • de huurder blijft gedurende de looptijd van de huisbewaring verantwoordelijk voor het naleven van de huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden;
 • afwezigheid van de huurder is noodzakelijk en aantoonbaar;
 • de maximale duur van huisbewaring is 1 kalenderjaar;*
 • gedurende de periode van huisbewaring kunnen de huurder en de huisbewaarder niet in aanmerking komen voor huurtoeslag;
 • bij verblijf elders van langer dan 8 maanden is men verplicht zich uit te schrijven uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens


Voorwaarden huisbewaarder:

 • degene die op de woning gaat passen, is meerderjarig en heeft geen zelfstandige woonruimte in de regio;
 • degene die op de woning gaat passen heeft géén ouderlijk gezag over minderjarige kinderen
 • voor de huisbewaarder zijn geen normen voor woningbezetting en inkomenseisen van toepassing


Download het aanvraagformulier huisbewaring.

Lever alle bijbehorende documenten in bij de balie, per post of per e-mail: info@de-alliantie.nl

*Voor de huurwoningen van de Alliantie in Amsterdam is verlenging van huisbewaring van maximaal 1 jaar mogelijk met uitzondering van huisbewaring vanwege remigratie en proefsamenwonen.